Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 01, 2015 10:00

Ewald Frank

Jazyk: španielsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
rusky Pozerať
francúzky Pozerať
polsky Pozerať
taliansky Pozerať
maďarsky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
anglicky Pozerať
česky Pozerať
rusky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
portugalsky Pozerať