Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Krefeld, Missions-Zentrum, December 03, 2016 19:30

Ewald Frank

Език: Урду

Sermons support text
Италиански Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Немски Гледайте
Испански Гледайте
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Италиански Гледайте
Унгарски Гледайте
Полски Гледайте
Румънски Гледайте
Португалски Гледайте
Руски Гледайте
Урду Гледайте
Сърбохърватски Гледайте