Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Varna, Meeting place, October 18, 2015 17:00

Ewald Frank

Език: Български

Sermons support text
Английски Гледайте
Български Гледайте