Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, July 02, 2016 19:30

Ewald Frank

Език: Полски

Sermons support text
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Немски Гледайте
Чешки Гледайте
Испански Гледайте
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Италиански Гледайте
Унгарски Гледайте
Румънски Гледайте
Португалски Гледайте
Руски Гледайте
Полски Гледайте
Сърбохърватски Гледайте