Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, July 02, 2016 19:30

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Pozerať
česky Pozerať
španielsky Pozerať
anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať
polsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať