Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Abidjan, Espace "Oeuvres et Missions", July 15, 2009 10:00

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
taliansky Pozerať