Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Krefeld, Missions-Zentrum, December 02, 2012 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Италиански Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте