Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, December 02, 2012 10:00

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
taliansky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať