Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Ilha das Flores, Auditório da Câmara Municipal das Lajes das Flores, October 10, 2015 11:00

Ewald Frank

Jezik njemački

Sermons support text
njemački Gledati
portugalski Gledati
portugalski Slušati Download
njemački Slušati Download