Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Goma, Antennes RVA MONUSCO Avenue du Lac, July 13, 2007 15:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Френски Гледайте
Английски Гледайте
Италиански Гледайте