Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Internet Summary April 2016

Ewald Frank

Jazyk: francouzky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.