Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Cape Town, AFM Church Hall, November 16, 2013 16:00

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.
slovensky Sledovat
anglicky Sledovat
anglicky Poslouchat Stáhnout
rumunsky Sledovat