Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Cape Town, AFM Church Hall, November 16, 2013 16:00

Ewald Frank

Език: Словашки

Sermons support text
Словашки Гледайте
Английски Гледайте
Английски Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте