Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, March 05, 2011 19:30

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте