Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, October 01, 2006 10:00

Ewald Frank

Jazyk: nemecky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
nemecky Počúvať Stiahnuť
francúzky Pozerať Stiahnuť
nemecky Pozerať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
fínsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať