Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Lima, Tabernaculo "La Columna de Fuego", November 19, 2014 17:00

Ewald Frank

Език: Испански

Sermons support text
Италиански Гледайте
Английски Гледайте
Испански Гледайте