Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Lima, Tabernaculo "La Columna de Fuego", November 19, 2014 17:00

Ewald Frank

Jazyk: španielsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
taliansky Pozerať
anglicky Pozerať
španielsky Pozerať