Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Krefeld, Missions-Zentrum, February 02, 2014 10:00

Ewald Frank

Լեզու: czech

Sermons support text
czech դիտել
english լսել Բեռնել
czech լսել Բեռնել
french լսել Բեռնել
german լսել Բեռնել
spain լսել Բեռնել
romanian լսել Բեռնել
hungarian լսել Բեռնել
czech լսել Բեռնել
portugal դիտել
italian դիտել
french դիտել
spain դիտել
english դիտել
german դիտել
serbo-croatian դիտել
russian դիտել
romanian դիտել
polish դիտել
hungarian դիտել