Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Internet Summary November 2016

Ewald Frank

Lugha: Kingereza

Maandiko ina saidia mahubiri