Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Boblingen, Congress-Centrum - Württembergsaal, April 09, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Румънски Гледайте
Словашки Гледайте
Словашки Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли