Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Cape Town, AFM Church Hall, November 16, 2008 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Английски Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте