Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 05, 2017 10:00

Ewald Frank

Език: Сърбохърватски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Български Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Български Гледайте
Урду Гледайте
Унгарски Гледайте
Английски Гледайте
Италиански Гледайте
Сърбохърватски Гледайте
Фински Слушайте Изтегли
Урду Слушайте Изтегли