Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 01, 2009 10:00

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
taliansky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať