Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Krefeld, Missions-Zentrum, August 04, 2018 19:30

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
polsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
bulharsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
španielsky Pozerať
rumunsky Pozerať
nemecky Pozerať
anglicky Pozerať
česky Pozerať
taliansky Pozerať