Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, July 30, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте
Чешки Гледайте
Френски Гледайте
Немски Гледайте