Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, July 30, 2017 14:00

Ewald Frank


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať