Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Kampala, Panafricana Freedom Square, July 15, 2008 17:00

Ewald Frank

Jezik engleski

Sermons support text
francuski Gledati
engleski Gledati
talijanski Gledati