Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, September 07, 2003 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте