Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sibiu, Casa de Cultura, August 12, 2006 18:30

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
engleski Slušati Download
rumunjski Slušati Download
talijanski Gledati