Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, November 26, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Гледайте
Румънски Гледайте
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Чешки Гледайте