Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Ewald Frank - Bucarest 18.7.2014, July 18, 2014 18:00

Ewald Frank

Jezik engleski

Sermons support text
engleski Gledati
rumunjski Gledati
rumunjski Slušati Download
engleski Slušati Download