Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, March 01, 2014 19:30

Ewald Frank

Jazyk: španielsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
maďarsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
česky Pozerať
nemecky Pozerať
anglicky Pozerať
španielsky Pozerať
francúzky Pozerať
maďarsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rumunsky Pozerať
rusky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať