Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, April 30, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Немски Гледайте
Френски Гледайте
Румънски Гледайте
Португалски Слушайте Изтегли