Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, April 30, 2017 14:00

Ewald Frank

Լեզու: french

Sermons support text
czech լսել Բեռնել
german լսել Բեռնել
french լսել Բեռնել
czech դիտել
german դիտել
french դիտել
romanian դիտել