Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Johannesburg, Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, November 15, 2013 18:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
engleski Gledati
slowački Gledati
engleski Slušati Download
rumunjski Gledati
talijanski Gledati