Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Johannesburg, Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, November 15, 2013 18:00

Ewald Frank

Език: Словашки

Sermons support text
Английски Гледайте
Словашки Гледайте
Английски Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте
Италиански Гледайте