Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, June 25, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Немски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Гледайте
Френски Гледайте
Чешки Гледайте
Румънски Гледайте
Руски Гледайте