Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Montreal, Canada 16. 3. 2013, March 16, 2013 18:00

Ewald Frank

Լեզու: french

Sermons support text
english դիտել
french դիտել
english դիտել
french դիտել
english լսել Բեռնել
french լսել Բեռնել
french դիտել
english դիտել
french դիտել