Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

2013-07-09-1430-Likasi, July 09, 2013 15:00

Ewald Frank

Język: francuski

Sermons support text
angielski Oglądaj
francuski Oglądaj