Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bruxelles, Brusseles, December 25, 1998 15:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Италиански Гледайте