Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Wola Piotrowa, Poland, August 10, 1988 19:30

Ewald Frank

Jezik češki

Sermons support text
češki Gledati