Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Krefeld, Missions-Zentrum, February 03, 2013 10:00

Ewald Frank

Lugha: Kirusi

Maandiko ina saidia mahubiri
Mreno Sikia Jaza
Kirusi Sikia Jaza
Mjerumani Sikia Jaza
Kihungariani Sikia Jaza
Kitaliana Sikia Jaza
Mfaransa Sikia Jaza
Kipolishi Sikia Jaza
Kispanish Sikia Jaza
Kiserbo-croatia Sikia Jaza
Kingereza Sikia Jaza
Kiromania Sikia Jaza
Kitcheki Sikia Jaza
Mreno Angalia
Mjerumani Angalia
Kingereza Angalia
Kispanish Angalia
Mfaransa Angalia
Kiromania Angalia
Kihungariani Angalia
Kitaliana Angalia
Kipolishi Angalia
Mreno Angalia
Kirusi Angalia
Kiserbo-croatia Angalia
Mjerumani Angalia