Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, January 29, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Френски Гледайте
Немски Гледайте
Чешки Гледайте
Немски Гледайте
Румънски Гледайте
Английски Гледайте