Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, January 29, 2017 14:00

Ewald Frank

Լեզու: french

Sermons support text
german լսել Բեռնել
french լսել Բեռնել
czech լսել Բեռնել
french դիտել
german դիտել
czech դիտել
german դիտել
romanian դիտել
english դիտել