Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Krefeld, Missions-Zentrum, February 01, 2014 19:30

Ewald Frank

Lugha: Kispanish

Maandiko ina saidia mahubiri
Mreno Sikia Jaza
Kipolishi Sikia Jaza
Kitaliana Sikia Jaza
Kingereza Sikia Jaza
Mjerumani Sikia Jaza
Mfaransa Sikia Jaza
Kitcheki Sikia Jaza
Kirusi Sikia Jaza
Kihungariani Sikia Jaza
Kispanish Sikia Jaza
Kiromania Sikia Jaza
Kitcheki Angalia
Kiserbo-croatia Angalia
Kitaliana Angalia
Kingereza Angalia
Kirusi Angalia
Kiromania Angalia
Mreno Angalia
Kipolishi Angalia
Kihungariani Angalia
Mfaransa Angalia
Kispanish Angalia
Mjerumani Angalia