Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, September 25, 2016 14:00

Ewald Frank

Език: Руски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Гледайте
Чешки Гледайте
Английски Гледайте
Немски Гледайте
Руски Гледайте