Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Pretoria, Methodist City Mission , October 08, 2016 15:00

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text
Словашки Гледайте
Английски Гледайте
Румънски Гледайте