Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Pretoria, Methodist City Mission , October 08, 2016 15:00

Ewald Frank

Fiteny: Anglisy

Sermons support text
Slovaka Mijery
Anglisy Mijery
Romaniana Mijery