Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Pretoria, Methodist City Mission , October 08, 2016 15:00

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
slovensky Pozerať
anglicky Pozerať
rumunsky Pozerať