Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, August 05, 2018 10:00

Ewald Frank

Jazyk: španielsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
bulharsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
bulharsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
anglicky Pozerať
rumunsky Pozerať
nemecky Pozerať
polsky Pozerať
španielsky Pozerať