Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, February 03, 2008 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Италиански Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Италиански Гледайте