Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, January 31, 2015 19:30

Ewald Frank

Jazyk: francúzky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
polsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
rusky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
taliansky Pozerať
anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať