Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Suceava, Place, July 11, 1999 10:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
talijanski Gledati