Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Televizní vysílání č. 464 - 467

Ewald Frank

Jezik češki

Sermons support text