Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

New Delhi, New Delhi, March 12, 2018 09:30

Ewald Frank

Език: Урду

Sermons support text
Урду Гледайте
Урду Гледайте