Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

New Delhi, New Delhi, March 12, 2018 09:30

Ewald Frank

Jazyk: urdsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
urdsky Pozerať
urdsky Pozerať